جستجوی محصولات

نمایش 1–28 از 59 نتیجه

خرید با تخفیف ویژه
رهپویان آموزش مفهومی عربی دهمرهپویان آموزش مفهومی عربی دهم

رهپویان آموزش مفهومی عربی دهم

۹۶.۰۰۰ تومان
چاپ پنجم شامل 26 جلسه آموزشی مدرس این مجموعه آقای عمار تاج بخش
خرید با تخفیف ویژه
سی دی آموزشی ریاضی و آمار دهمسی دی آموزشی ریاضی و آمار دهم

سی دی آموزشی ریاضی و آمار دهم

۱۳۶.۰۰۰ تومان
چاپ ششم شامل 20 جلسه آموزشی ویژه دانش آموزان رشته انسانی
خرید با تخفیف ویژه
سی دی آموزشی هندسه دوازدهم رهپویانسی دی آموزشی هندسه دوازدهم رهپویان

سی دی آموزشی هندسه دوازدهم رهپویان

۹۱.۰۰۰ تومان
چاپ اول شامل 42 جلسه آموزشی و 8 جلسه آنلاین مدرس: رضا پورحسینی
خرید با تخفیف ویژه
آموزش مفهومی ریاضی یازدهم رهپویانآموزش مفهومی ریاضی یازدهم رهپویان

آموزش مفهومی ریاضی یازدهم رهپویان

۴۹.۰۰۰ تومان
چاپ چهارم قابل پخش در کامپیوتر و دستگاه های دی وی دی شامل 32 جلسه ی آموزشی
خرید با تخفیف ویژه
سی دی آموزشی علوم دوم دبستانسی دی آموزشی علوم دوم دبستان

سی دی آموزشی علوم دوم دبستان

۷۰.۰۰۰ تومان
چاپ چهارم شامل 14 جلسه آموزشی شامل یک حلقه دی وی دی
خرید با تخفیف ویژه
سی دی آموزشی عربی یازدهم انسانی رهپویانسی دی آموزشی عربی یازدهم انسانی رهپویان

سی دی آموزشی عربی یازدهم انسانی رهپویان

۵۶.۰۰۰ تومان
چاپ دوم شامل 23 جلسه آموزشی در قالب دو حلقه دی وی دی قابل پخش در دستگاه های دی وی دی و کامپیوتر
خرید با تخفیف ویژه
سی دی آموزشی عربی یازدهم رهپویانسی دی آموزشی عربی یازدهم رهپویان

سی دی آموزشی عربی یازدهم رهپویان

۱۳۶.۰۰۰ تومان
چاپ سوم شامل 23 جلسه ی آموزشی دارای دو حلقه دی وی دی
خرید با تخفیف ویژه ناموجود
آموزش از طریق حل تمرین ریاضی دهمآموزش از طریق حل تمرین ریاضی دهم

آموزش از طریق حل تمرین ریاضی دهم

رایگان
چاپ اول شامل 24 جلسه آموزشی قابل پخش در دستگاه های پخش خانگی
خرید با تخفیف ویژه ناموجود
سی دی آموزشی عربی دهم رهپویانسی دی آموزشی عربی دهم رهپویان

سی دی آموزشی عربی دهم رهپویان

رایگان
چاپ اول ویژه ی دانش آموزان پایه دهم تجربی و ریاضی شامل 18 جلسه ی آموزشی در قالب دو حلقه دی دی
خرید با تخفیف ویژه ناموجود
آموزش از طریق حل تمرین فیزیک یازدهمآموزش از طریق حل تمرین فیزیک یازدهم

آموزش از طریق حل تمرین فیزیک یازدهم

رایگان
چاپ اول شامل آموزش از طریق حل و تمرین فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی 19 جلسه آموزشی در قالب 3 دی وی دی
خرید با تخفیف ویژه
سی دی آموزشی هندسه یازدهم رهپویانسی دی آموزشی هندسه یازدهم رهپویان

سی دی آموزشی هندسه یازدهم رهپویان

۴۹.۰۰۰ تومان
چاپ اول ویژه ی دانش آموزان رشته ریاضی شامل 27 جلسه آموزشی
خرید با تخفیف ویژه
آموزش مفهومی فیزیک دوازدهم ریاضی رهپویانآموزش مفهومی فیزیک دوازدهم ریاضی رهپویان

آموزش مفهومی فیزیک دوازدهم ریاضی رهپویان

۵۰.۰۰۰ تومان
چاپ اول شامل 62 جلسه ی آموزشی+ 9 جلسه آنلاین ویژه ی دانش آموزان رشته ریاضی
خرید با تخفیف ویژه
آموزش جامع شیمی پایه کنکور رهپویانآموزش جامع شیمی پایه کنکور رهپویان

آموزش جامع شیمی پایه کنکور رهپویان

۶۰.۰۰۰ تومان
چاپ اول شامل 90 جلسه ی آموزشی در قالب 10 حلقه دی وی دی شامل آموزش و بررسی شیمی دهم و یازدهم
خرید با تخفیف ویژه
آموزش جامع فیزیک پایه کنکور رهپویانآموزش جامع فیزیک پایه کنکور رهپویان

آموزش جامع فیزیک پایه کنکور رهپویان

۶۰.۰۰۰ تومان
چاپ اول شامل 100 جلسه ی آموزشی در قالب 10 دی وی دی فیزیک دهم و یازدهم رشته تجربی و ریاضی
خرید با تخفیف ویژه
آموزش جامع فیزیک دوازدهم کنکور رهپویانآموزش جامع فیزیک دوازدهم کنکور رهپویان

آموزش جامع فیزیک دوازدهم کنکور رهپویان

۵۰.۰۰۰ تومان
چاپ اول شامل 61 جلسه آموزشی قابل پخش در دستگاه های پخش خانگی
خرید با تخفیف ویژه
آموزش جامع ریاضی پایه کنکور رهپویانآموزش جامع ریاضی پایه کنکور رهپویان

آموزش جامع ریاضی پایه کنکور رهپویان

۶۰.۰۰۰ تومان
چاپ اول قابل پخش در کامپیوتر و دستگاه های پخش خانگی شامل 100 جلسه آموزشی
خرید با تخفیف ویژه
سی دی آموزشی فارسی دوم دبستانسی دی آموزشی فارسی دوم دبستان
خرید با تخفیف ویژه
سی دی آموزشی فارسی ششم دبستانسی دی آموزشی فارسی ششم دبستان

سی دی آموزشی فارسی ششم دبستان

۸۰.۰۰۰ تومان
سی دی آموزشی فارسی ششم دبستان این مجموعه آموزشی شامل چهار حلقه دی وی دی فیلم آموزشی است که قابل پخش در کامپیوتر و دستگاه های پخش خانگی می باشد.بیشتر بخوانید
خرید با تخفیف ویژه
سی دی آموزشی شیمی دهم رهپویانسی دی آموزشی شیمی دهم رهپویان
خرید با تخفیف ویژه
سی دی آموزشی زیست دهم رهپویانسی دی آموزشی زیست دهم رهپویان

سی دی آموزشی زیست دهم رهپویان

۱۳۶.۰۰۰ تومان
چاپ دهم شامل 32 جلسه آموزشی
خرید با تخفیف ویژه
سی دی آموزشی زبان انگلیسی نهمسی دی آموزشی زبان انگلیسی نهم

سی دی آموزشی زبان انگلیسی نهم

۱۲۰.۰۰۰ تومان
سی دی آموزشی زبان انگلیسی نهم
خرید با تخفیف ویژه
سی دی آموزشی علوم هفتم رهپویانسی دی آموزشی علوم هفتم رهپویان
خرید با تخفیف ویژه
سی دی آموزشی فارسی پنجم دبستانسی دی آموزشی فارسی پنجم دبستان

سی دی آموزشی فارسی پنجم دبستان

۸۰.۰۰۰ تومان
سی دی آموزشی فارسی پنجم دبستان قابل پخش در دستگاه های دی وی دی و کامپیوتر 44 جلسه ی آموزشی
خرید با تخفیف ویژه
سی دی آموزشی فارسی چهارم دبستانسی دی آموزشی فارسی چهارم دبستان

سی دی آموزشی فارسی چهارم دبستان

۸۰.۰۰۰ تومان
ویرایش جدید 1400 شامل 38 جلسه آموزشی دو عدد دی وی دی
خرید با تخفیف ویژه
سی دی آموزشی فارسی سوم دبستانسی دی آموزشی فارسی سوم دبستان

سی دی آموزشی فارسی سوم دبستان

۸۰.۰۰۰ تومان
ویرایش جدید 1400 شامل 35 جلسه آموزشی قابل پخش در کامپیوتر و دستگاه های پخش خانگی
خرید با تخفیف ویژه
سی دی آموزشی فارسی اول دبستانسی دی آموزشی فارسی اول دبستان

سی دی آموزشی فارسی اول دبستان

۸۰.۰۰۰ تومان
ویرایش جدید 1400 قابل پخش در دستگاه های پخش خانگی و کامپیوتر تدریس کامل کتاب فارسی اول ابتدایی
خرید با تخفیف ویژه
نرم افزار آموزشی زبان انگلیسی میشا و کوشانرم افزار آموزشی زبان انگلیسی میشا و کوشا

نرم افزار آموزشی زبان انگلیسی میشا و کوشا

۶۴.۰۰۰ تومان
مناسب برای کودکان 4 الی 12 سال شامل سه حلقه سی دی آموزشی قابل پخش در کامپیوتر و لب تاپ
خرید با تخفیف ویژه
سی دی آموزشی میشا و کوشا هفتمسی دی آموزشی میشا و کوشا هفتم

سی دی آموزشی میشا و کوشا هفتم

۱۲۰.۰۰۰ تومان
ویرایش جدید 1400 شامل آموزش،کلاس مجازی و آزمون آنلاین
در حال بارگذاری ...